Aromaty do świec stosowane są do nadania świecy niepowtarzalnego zapachu.
Zalecane dozowanie:
Parafiny, mieszanki woskowe, mieszanki parafinowe: 1-3%
Woski naturalne w tym sojowe:  5-10%
Idealnie łączą się z barwnikami FC.
W ramach oferty nieograniczona ilość kompozycji.
Standardowe aromaty dostępne są z magazynu.

Niniejszym oświadczamy, że koncentraty zapachowe do świec:

Zapachy są zgodne ze standardami INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA). (Certyfikaty IFRA dla poszczególnych produktów dostępne na żądanie).
Zapachy są zgodne z przepisami REACH oraz żaden z produktów, ani jego opakowanie, nie zawierają substancji opublikowanych przez Europejską Agencję Chemiczną (ECHA) w zaktualizowanej liście kandydatów SVHC (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy) zgodnie ze stanem na dzień 07.2019 (https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table) Jednocześnie zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Państwa gdyby sytuacja ta uległa zmianie.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Certyfikacja wegańska – zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, firma French Color and Fragrance Co. nie wykorzystuje w produktach żadnych składników zapachowych ani barwników pochodzących od zwierząt.
Zapachy ani żaden z ich składników (wymienionych w THE INTERNATIONAL COSMETIC INGREDIENT DICTIONARY AND HANDBOOK – edycja 8) nie były testowane przez French Color & Fragrance na zwierzętach  – ANIMAL NON-TESTING DECLARATION (TI/9/6)

W przypadku, chęci uzyskania karty charakterystyki produktu, prosimy o poinformowanie nas w wiadomości do sklepu bądź też telefonicznie.
W celu ułatwienia identyfikacji określonego produktu, prosimy o przygotowanie Kodu Produktu którego karte chcemy uzyskać.

Prosimy pamiętać, że pełna karta charakterystyki produktu może posiadać do 20 kartek PDF.

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Olejki zapachowe z naszej oferty doskonale łączą się z woskami sojowymi, parafiną oraz bazami do dyfuzorów.
Z powodzeniem stosowane są przy produkcji mydeł.
Zalecane dozowanie dla parafiny, mieszanek wosków, mieszanek parafinowych to 1-3%
Woski naturalne w tym sojowe: 5-10% (przy wosku C3/Kerasoy Container – 4-6%).
Zapachy Idealnie łączą się ze wszystkimi barwnikami z naszej oferty.